Skien Revyteater  Skienrevyteater skien revy

Har du lyst til å stå på scenen?

Har du lyst til å skrive tekster

Har du lyst til å jobbe med:

kostymer, kulisser, lyd, lys?


Ta kontakt da vel.


Om du lurer på om du skal gjøre det : Gjør det!